Slamsuger / Spuler

Slamsuger / Spuler

Vi tilbyder spuling og sugning af alle kloakker, brønde og drænrør med vores slamsuger/spulevogn.

Efterfølgende sørger vi selvfølgelig for en miljørigtige bortskaffelse af affaldet.

Vi tilbyder ligeledes en fast tømningsordning, så du ikke skal gå og huske på at få bestilt os. Ring på tlf. (+45) 40455074 og hør nærmere.